Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kačala, Ján lieferte 20 Treffer
1

Varné vrecká

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 307
2

Znova sloveso predčiť?

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 312-313
3

Povedať niečo priamo

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
4

Formovanie tvarotvorného základu v cudzích slovách a menách

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 33, č. 6, 1999, s. 321-331
5

Kodifikačný postoj a jazyková kultúra

Kačala, Ján, in: Slovenská reč, 65, č. 1, 2000, s. 11-21
6

Rozvoj významu v slovnej zásobe. Názvy stromov

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 35, č. 2, 2001, s. 68-74
7

Jeden nový bohemizmus

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 38, č. 1, 2004, s. 61
8

Osobnosti slovenskej jazykovedy 20. storočia (2). Václav Vážný - Anton Augustín Baník - Belo Letz

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 39, č. 5, 2005, s. 257-262
9

Názvy označujúce vzťahy Slovákov a Čechov a ich spoločný štát

Kačala, Ján, in: Slovo o slove : K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie, Bratislava, Bernolákova spol. ; 2001, s. 48-60
10

Ľudovít Novák - ústredná osobnosť slovenskej jazykovedy v 20. storočí

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 42, č. 4, 2008, s. 193-204