Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000519
AutorKačala, Ján
Titel

Povedať niečo priamo

ErschienenKultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterslovenština; bohemismy
Schlagwörter (DE)Slowakisch
AnmerkungNegativní hodnocení bohemismu povedať niečo na rovinu, správně je povedať niečo priamo
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/519
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ako to povedať expresívnejšie / Rechtoríková, Gabriela
Vliv češtiny na atributivní rozvíjení slovenských zájmen nič a niečo / Musilová, Květoslava
Varné vrecká / Kačala, Ján
Znova sloveso predčiť? / Kačala, Ján
Formovanie tvarotvorného základu v cudzích slovách a menách / Kačala, Ján
Kodifikačný postoj a jazyková kultúra / Kačala, Ján
Rozvoj významu v slovnej zásobe. Názvy stromov / Kačala, Ján