Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000517
AutorKačala, Ján
Titel

Znova sloveso predčiť?

ErschienenKultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 312-313
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterslovenština; slova přejatá; bohemismy
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Lehnwörter
AnmerkungNevhodnost slovesa predčiť (bohemismus) pro slovenštinu
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/517
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sloveso a sémantická štruktúra vety / Kačala, Ján
Syntaktické sloveso / Karlík, Petr
Sloveso biřmovat / Veselý, Luboš
Znáte sloveso pilovač? / Šaur, Vladimír
Co snese sloveso / Vaculín, Ivo
Co sloveso dokáže / Vaculín, Ivo
Sloveso v sémantické struktuře české věty / Daneš, František