Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000824
AutorBěličová, Helena
Titel

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích

ErschienenPřednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-51
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
Schlagwörtervěty jednočlenné; jazyky slovanské
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen
AnmerkungSouhrnná studie
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/824
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K nekongruentnímu predikátu jmennému v současných slovanských spisovných jazycích / Běličová, Helena
Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Sekundární funkce komunikativních typů vět a výzva v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích / Běličová, Helena
Negace ve slovanských jazycích / Běličová, Helena
Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích / Filipec, Josef