Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000429
AutorBěličová, Helena
Titel

Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích

ErschienenSlavia, 61, č. 2, 1992, s. 119-136
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
Schlagwörterjazyky slovanské; určení příslovečná
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/429
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
K nekongruentnímu predikátu jmennému v současných slovanských spisovných jazycích / Běličová, Helena
Sekundární funkce komunikativních typů vět a výzva v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích / Běličová, Helena
Negace ve slovanských jazycích / Běličová, Helena
Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích / Filipec, Josef