Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000859
AutorRuferová, Jana
Titel

K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary

ErschienenInnerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 511-521
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Grammar
Schlagwörterruština; adjektiva predikativní; typy sémantické
Schlagwörter (DE)Russisch
AnmerkungVěnováno ruštině. - Podle Češtináře 1995-96, s. 58
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/859
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sémantické typy ruských predikativních adjektiv se substantivními doplněními typu Ngen / Ruferová, Jana
Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině / Ruferová, Jana
K jednomu typu sémantických neologizmů / Rangelova, Albena
Pokus o stanovení sémantických tříd v díle Jaroslava Seiferta / Haasová, Lenka
Potíže se jmennými tvary adjektiv v doplňku a přísudku / Jelínek, Milan
Jmenné tvary adjektiv v textových pramenech Dalimilovy kroniky / Pasáčková, Eva
K substantivizaci adjektiv / Kvítková, Naděžda