Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Church Slavonic lieferte 1036 Treffer
21

Staroslověnské a církevněslovanské názvy škůdců rostlin

Šarapatková, Žofie, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 114-117
22

K problematice zděděných slov a výpůjček ve staroslověnštině a církevní slovanštině

Jamná, Bohuslava, in: Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách, Olomouc, UP ; 2011, s. 58-59.
23

Kiever Blätter (Kiever Missale). Kirchenslavische Sprache und Literatur

Mareš, František Václav, in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 5, München, Artemis ; 1991, s. 1133, 1178-1180 [sl.]
24

Altkirchenslavische Westslavismen oder Ghostwords?. Der Fall Wenzel

Springfield Tomelleri, Vittorio, in: Wiener slavistisches Jahrbuch Neue Folge, 5, 2017, s. 16-56
25

Osvrt vrz rečnikot na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija

Ribarova, Zdenka, in: Klasika- balkanistika- paleoslavistika : Materijali od naučniot sobir po povod odbeležuvanjeto na 85-godišninata od raǵanjeto i 60 godini naučna rabota na akademik Petar Hr. Ilievski, Skopje, Makedonska akad. na naukite i umetnostite 2007, s. 161-168
26

K lexému отрокъv českocírkevněslovanských památkách

Chromá, Martina, in: Usta ad Albim Bohemica, 13, č. 1, 2013, s. 7-15
27

Žena jako věc?

Čajka, František, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 244-146
28

Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny

Štec, Mikuláš Prešov 1994
29

Cyrilometodějské studie

Jakobson, Roman Na vědec. red. se v r. 1970 podíleli Havránek, Bohuslav Praha 1996
30

The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai

Tarnanidis, Ioannis C. Thessaloniki 1988