Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ065990
AutorKubáčková, Patricie
Titel

Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě ptali: 'odkuď jste'? Jazyk jako sociální informace na příkladu biografických vyprávění československých přistěhovalců do USA

ErschienenBiograf, č. 56, 2011, s. 7-31
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterjazyky izolované; čeština americká; biografie jazykové; interview narativní; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Isolierte Sprachen; Soziolinguistik
AnmerkungReflexe jazykové odlišnosti v biografických vyprávěních přistěhovalců do USA (Čechoameričanů).
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65990
PURLCitation link