Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ064385
AutorStarý Kořánová, Ilona
Titel

Vid pro nevidomé aneb teorie signálních slov

ErschienenPsáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 327-333.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterčeština jako jazyk cizí; vyučování; vid; kolokace; slova signální; gramatika signální
Schlagwörter (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Unterricht; Aspekt
AnmerkungK výuce vidu v češtině pro cizince (pohled tzv. signální gramatiky)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/64385
PURLCitation link