Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ068461
AutorAdámková, Jana
Titel

Porušování Griceových maxim ve výpovědích politiků v britských a českých politických interview

ErschienenUžívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 355-359.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Čeština ve společnosti a praxi
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech in society and practice
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; angličtina; studie porovnávací; jazyk politiky; diskursy politické; interview; Grice, Paul H.; maximy konverzační; pragmatika
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Englisch; Vergleichsstudie; Sprachpolitik; Interview; Pragmatik
AnmerkungKontrastivní pragmalingvistická analýza čes. a brit. politického diskursu, výzkum, do jaké míry a které Griceovy konverzační maximy jsou porušovány, typové vymezení odpovědí s porušenými maximami.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/68461
PURLCitation link