Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach expresivita lieferte 221 Treffer
1

Zum lettischen Ausdruckssystem

Vykypěl, Bohumil, in: Histoire épistémologie langage (Paris), 26, č. 2, 2004, s. 105-119
2

Emocionální pojmenování v oblastním slovníku (na pozadí starší literatury)

Holub, Zbyněk, in: Wyrażanie emocji, Łódź, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2006, s. 285-394.
3

O expresivitě hypokoristik a o jejím zaznamenávání

Pastyřík, Svatopluk, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 154-156.
4

K emotivní sémantice a sémiotice

Volková, Bronislava, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 11-21
5

Proměny spisovnosti a stylovosti

Čechová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 22-27.
6

Czech "slonbidlo"/

Valčáková, Pavla, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 143-145.
7

Diatezne zmožnosti v slovenščini

Krajnc Ivič, Mira; Žele, Andreja, in: Slavia, 83, č. 4, 2014, s. 373-392
8

Ob ekspressivnosti stilizovannych polipredikativnych konstrukcij

Bajkova, Larisa; Kazmin, V. V., in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 23-28
9

Ke konotaci v češtině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 219-225.
10

Ekspresywność języka łowieckiego w Polsce

Pajewska, Ewa, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 70-76.