Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ057754
AutorSipko, Jozef
Titel

I drugije...(konceptualizacija precedentnych fenomenov)

ErschienenDialog kultur 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23.-24. 1. 2007, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2007, s. 61-65.
Spracherus
Klassifikation (CZ)Stylistika. Jazyk literárních děl
Klassifikation (EN)Stylistics. Language of literary works
Schlagwörterprecedentnost; publicistika; média masová; ruština; sémantika; metafora; postoje hodnotící; konceptualizace
Schlagwörter (DE)Publizistik; Massenmedien; Russisch; Semantik; Metapher
Anmerkungalso publ. in Die Semantik im Sprachkontakt, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010; Prostředky k vyjádření nepřímého hodnocení (analýza rus. tisku)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/57754
PURLCitation link