Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach média masová lieferte 1064 Treffer
1

Čeština ve Svobodné Evropě

Podivínský, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 340-343
2

Changes in the structure of Czech Mass Media

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara, in: Media 95 - Experience and Expectations Five Years After, Praha, Karolinum ; 1996
3

Český jazyk v socialistické společnosti (1945-1975). 5. Čeština v hromadných sdělovacích prostředcích

Knappová, Miloslava, in: Rudé právo (Praha), 1975, 12.4.1975
4

O televizních diskusích

Jiřák, Jiří; Weiss, P., in: Literární noviny (Praha), č. 1, 1998
5

Narušenije norm v social'no-političeskoj oblasti i jego refleksija v jazyke rossijskich SMI. Lingvokul'turologičeskij analiz

Blaho, Martin, in: Slavica Iuvenum : 7. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2006, s. 59-64
6

Vers une standardisation de l'arabe marocain?

Chatar-Moumni, Nizha, in: Écho des études romanes (České Budějovice), 11, č. 1, 2015, s. 75-91
7

Media and Democracy

Eds. Bruun, M. Oslo 1996
8

Media 95 - Experience and Expectations Five Years After

Praha 1996
9

Rozhlasová práce 7. Z teorie a praxe rozhlasu

Praha 1976
10

Média dvacet let poté

Ed. Jirák, Jan Praha 2009