Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach média masová lieferte 1064 Treffer
1

Výchova komunikační a výchova mediální

Šebesta, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 158-162
2

Čeština ve Svobodné Evropě

Podivínský, Miroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 340-343
3

Média a mediální výchova na II. stupni

Šebesta, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 165-167
4

Úvaha nejen pravopisná

Arnautová, Maita, in: Literární noviny (Praha), 1994, 14.7.1994
5

Sobotní matiné

Pavlovská, Stella, in: Literární noviny (Praha), 1999, 2.6.1999
6

Czech print media in transition

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara, in: Media and Democracy, Oslo, Univ. of Oslo ; 1996
7

Changes in the structure of Czech Mass Media

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara, in: Media 95 - Experience and Expectations Five Years After, Praha, Karolinum ; 1996
8

Mediální výchova a český jazyk

Šebesta, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 91-93
9

All that glitters in the newspapers is not proverb

Kopřivová, Marie, in: Europhras '97 : Phraseology and Paremiology, Bratislava, Akadémia Policajného zboru ; 1998, s. 250-256
10

Informování, vyprávění a předvádění atrakcí: tři formy komunikace televizní žurnalistiky

Ekström, Mats, in: Svět televize, č. 3-4, 2000, s. 47-57