Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Stylistika. Jazyk literárních děl lieferte 386 Treffer
1

Poetičeskij obraz v poezii A. Voznesenskogo i perevod

Běloševská, Ljubov, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 233-236.
2

Ruská báseň v moravské krajině. (Poznámky na okraj vzniku subkultur)

Pospíšil, Ivo, in: Opera Slavica, 6, č. 3, 1996, s. 47-51
3

Stilističeskoje ispol'zovanije etiketnych formul v rasskazach M. Zoščenko

Michal'čuk, T. G., in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 17-24
4

Symmetry and asymmetry in a Russian folk song

Worth, Dean S., in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 201-206
5

Kompressirovannyje (svernutyje) teksty 2

Sipko, Jozef, in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 29-38
6

K jazykové výstavbě prózy Skvernyj anekdot F. M. Dostojevskogo

Čmejrková, Světla, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 87-93
7

Parodizacija tekstov

Sipko, Jozef, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 105-112
8

Kompressirovannyje (svernutyje) teksty

Sipko, Jozef, in: Opera Slavica, 6, č. 2, 1996, s. 29-35
9

Prekrasnoje "kosnojazyčije" Andreja Platonova v rasskaze "Fro"

Talickaja, Jelizaveta, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 363-369
10

Ot ironii k absurdu (k poetike "novoj volny")

Bínová, Galina, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 379-389