Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ048492
AutorDubová, Jarmila
Titel

Konjunktiv préterita a opis würde + infinitiv v mluvené němčině

ErschienenCizí jazyky, 50, č. 1, 2006-07, s. 8-11
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterněmčina; slovesa; konjunktiv; věty přací; věty podmínkové; věty důsledkové; zdvořilost; kondicionál přítomný
Schlagwörter (DE)Deutsch; Verben
AnmerkungSprávný překlad českého přítomného kondicionálu v německých větách přacích, podmínkových, srovnávacích, důsledkových a při vyjádření zdvořilosti
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/48492
PURLCitation link