Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovesa lieferte 1786 Treffer
1

Locative complements of verbs of movement in Czech: some typical structures and their interpretation

Ungermanová, Marta, in: Belgian Journal of Linguistics (Amsterdam), 18, 2004 (2005), s. 87-113
2

Verbs od locomotion and the semantics of the unaccusative (unergative) differentiation

Kudrnáčová, Naděžda, in: Linguistica Silesiana, 36, 2015, s. 73-88
3

Rozšířená verbální projekce v češtině: tři druhy slovesa být

Veselovská, Ludmila, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 203-212.
4

O ruchu człowieka

Saicová Římalová, Lucie, in: Pojęcie - słowo - tekst : Z zagadnień semantyky leksykalnej, Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008, s. 27-44
5

The have construction/s: a pilot corpus-based study

Martinková, Michaela, in: Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters, Olomouc, UP ; 2012, s. 81-98
6

Sloveso být v češtině a jinde

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 42], Brno, FF MU ; 2009, s. 83-92
7

English analytic predicates and the apparent specificity of have

Veselovská, Ludmila, in: Anglica: Linguistica, 3, 2009, s. 133-152
8

Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby

Kosek, Pavel, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 105-117
9

Česká formální morfologie na počítači aneb jak se počítač učil časovat česká pravidelná i nepravidelná slovesa

Osolsobě, Klára, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 16-31
10

Debere in complement clauses

Mikulová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 17, č. 2, 2012, s. 131-147