Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ044653
AutorSvatoš, Martin
Titel

' Kacířské' knihy zabavené přičiněním misionáře Antonína Koniáše S. J. na Opočensku na jaře r. 1733 a jejich čtenáři

ErschienenAve A. V. : Sborník příspěvků pracovníků Ústavu pro klasická studia AV ČR a jejich přátel věnovaný dr. Anežce Vidmanové, CSc., k životnímu jubileu, Praha, b. n. ; 1999, s. 71-96
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterknihy kacířské; soupisy; Koniáš, Antonín
AnmerkungPřipojeny seznamy zabavených knih. - Podle časop. Mediaevalia historica Bohemica, 2000, s. 287
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/44653
PURLCitation link