Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Koniáš, Antonín lieferte 18 Treffer
1

Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše

Uspoř. a k vyd. připrav. Bobková-Valentová, Kateřina Praha 2013
2

Koniášova Lob-Klingende Harffe des Neuen Testaments - putování po matných stopách německé hymnografie v Čechách

Petrbok, Václav, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 189-206
3

Rozpornost A. Koniáše a jeho literární význam

Kopecký, Milan, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 47-49
4

Antonín Koniáš S. J. von seinen Ordensmitbrüdern dargestellt

Svatoš, Martin, in: Humanistica Lovaniensia, 43, 1994, s. 413
5

' Kacířské' knihy zabavené přičiněním misionáře Antonína Koniáše S. J. na Opočensku na jaře r. 1733 a jejich čtenáři

Svatoš, Martin, in: Ave A. V. : Sborník příspěvků pracovníků Ústavu pro klasická studia AV ČR a jejich přátel věnovaný dr. Anežce Vidmanové, CSc., k životnímu jubileu, Praha, b. n. ; 1999, s. 71-96
6

Jazykový rozbor barokních homilií (Ant. Koniáš: Postilla)

Chábová, M. Brno 1995
7

Postila P. Antonína Koniáše

Beneš, Pavel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 127-141
8

Mýtus Antonína Koniáše v české literatuře

Bílý, Jiří, in: Vlastivědný věstník moravský, 50, č. 1, 1998, s. 74-79
9

K jazykové stránce úvodní části Koniášova díla Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 8, č. 5, 1997-98, s. 146-150
10

Prameny a pomůcky Koniášovy postily

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. D 43, 1997, s. 15-22