Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach soupisy lieferte 81 Treffer
1

Fifteenth-century prints in Czech collection

Deluga, Waldemar, in: Print Quarterly (London), 16, č. 2, 1999, s. 148-158
2

Počátky soupisu rukopisů v Československé akademii věd

Beran, Jiří, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 119-152
3

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně

Zachová, Irena; Petr, Stanislav Praha 2010
4

Katalog średniowicznych rękopisów książnicy ciezsyńskiej

Zwiercan, Marian Wrocław 2003
5

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. 2/1: K-L. 2/2: M-O

Andrlová Fidlerová, Alena; Bekešová, Martina Praha 2007
6

Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963-1980

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 35-51
7

Spolupráce Střední lesnické školy v Trutnově a Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze

Uhlíř, Jiří, in: Padesát let lesnického školství v Trutnově 1945-1995. Jubilejní almanach, Trutnov, 1995, s. 135-137
8

Bohemikální listiny v archivu premonstrátského kláštera v hornorakouském Schläglu

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 19, č. 1, 1999, s. 12-20
9

Staré tisky na olomouckém pracovišti Zemského archivu Opava

Kovářová, Stanislava, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1993, s. 23-29
10

Nejstarší dochovaný soupis rožmberských listin

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 47, č. 2, 1997, s. 74-91