Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach soupisy lieferte 81 Treffer
1

Fifteenth-century prints in Czech collection

Deluga, Waldemar, in: Print Quarterly (London), 16, č. 2, 1999, s. 148-158
2

Počátky soupisu rukopisů v Československé akademii věd

Beran, Jiří, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 119-152
3

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně

Zachová, Irena; Petr, Stanislav Praha 2010
4

Katalog średniowicznych rękopisów książnicy ciezsyńskiej

Zwiercan, Marian Wrocław 2003
5

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. 2/1: K-L. 2/2: M-O

Andrlová Fidlerová, Alena; Bekešová, Martina Praha 2007
6

Spolupráce Střední lesnické školy v Trutnově a Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze

Uhlíř, Jiří, in: Padesát let lesnického školství v Trutnově 1945-1995. Jubilejní almanach, Trutnov, 1995, s. 135-137
7

Staré tisky na olomouckém pracovišti Zemského archivu Opava

Kovářová, Stanislava, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1993, s. 23-29
8

Nejstarší dochovaný soupis rožmberských listin

Kubíková, Anna, in: Archivní časopis, 47, č. 2, 1997, s. 74-91
9

Rukopisy divadelních her z novoměstské jezuitské koleje uložené v SÚA Praha

Jacková, Magdaléna, in: Listy filologické, 122, č. 3-4, 1999, s. 207-215
10

Dodatky k soupisu sporných památek české literatury, řazených k RKZ

Nesměrák, Karel, in: Almanach rukopisné obrany 5 [AlmRkpO 5], Praha, Neklan ; 2000, s. 58-63