Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ039757
AutorPodráská, Eva
Titel

O jazyku Františka Nepila 2

ErschienenVaria 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 70-75
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
SchlagwörterNepil, František; slovníky frekvenční; slovníky autorské; čeština; korpusy; lexikografie
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Korpora; Lexikographie
AnmerkungProjekt autorského frekvenčního slovníku a analýza získaného materiálu (výskyt a podoba deminutiv a adjektiv)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39757
PURLCitation link