Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014663
Titel

Transkripce čínštiny. Tabulky a návody

HerausgeberEd. Třísková, Hana
Ort/VerlagPraha: Česko-čínská společnost
Jahr1999
Seiten133 s.
Sprachecze
ISBN80-902515-3-6
Klassifikation (CZ)Časopisy a sborníky vydané v ČR
Jazyky jihovýchodní Asie
Grafématika. Psaná podoba jazyka
Jazyky drávidské
Jazyky hamito-semitské
Ostatní jazyky indoevropské mimo Evropu
Klassifikation (EN)Periodicals, etc. published in the Czech Republic
Languages of South-East Asia
Graphemics
Dravidian
Hamito-Semitic languages
The other Indo-European languages outside Europe
Schlagwörtersinologie; čínština; transkripce; sborníky; pinyin; jazyky orientální; japonština; korejština; tibetština; mongolština; vietnamština; jazyky indické; arabština
Schlagwörter (DE)Transkription; Sammelbände
AnmerkungAbeceda pinyin, čes., angl., něm., franc. a rus. transkripce. Přepisy dalších orientálních jazyků (arabštiny, indických jazyků, korejštiny, tibetštiny, mongolštiny, vietnamštiny, japonštiny)
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14663
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Transkripce čínštiny. Sborník statí
Několik slov k počátkům transkripce čínštiny u nás / Palát, Augustin
Prozodická transkripce čínštiny O. Švarného: čtyři historické verze / Třísková, Hana
Transkripce čínštiny [1, 2]. (Sborník statí; Tabulky a návody)
Fonetický zápis čínštiny / Třísková, Hana
Prozodická gramatika čínštiny / Švarný, Oldřich
Transkripce staročeských textů / Janosik-Bielski, Marek