Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach arabština lieferte 175 Treffer
1

Proč se učit arabsky

Kropáček, Luboš, in: Cizí jazyky, 42, č. 1-2, 1998-99, s. 22
2

Moudrost starých Arabů

Stejskal, Miloš; Bahbouh, Charif Praha 1995
3

Genre and Language in Modern Arabic Literature

Somekh, Sasson Wiesbaden 1991
4

Arabský jazyk a kultúra

Gažáková, Zuzana; Pauliny, Ján Bratislava 2013
5

Arabština spisovná a hovorová (zamyšlení nad problematikou výuky arabštiny na Filozofické fakultě UK a Jazykové škole v Praze)

Ondráš, František, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 46-47
6

Mount Tabor

Gal, Zvi, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 11-14
7

Ein Briefwechsel zwischen Ägypten und den Qaramaniden im 14. Jahrhundert

Veselý, Rudolf, in: Asian and African Studies, 9, č. 1, 2000, s. 36-44
8

Středověká arabská věda v našich zemích 1, 2

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 53, č. 3, 4, 1998, s. 99-102, 133-137
9

CLARA: Corpus Linguae Arabicae a problémy počítačového zpracování arabštiny

Zemánek, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 1-2, 2001, s. 82-89
10

The linguistic introduction to Razi's Tafsir

Versteegh, Kees, in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 589-603