Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grafématika. Psaná podoba jazyka lieferte 188 Treffer
1

Some Remarks on Revaluations of Redundant Graphemes

Vachek, Josef, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 173-181
2

Mezinárodní fonetická abeceda. International Phonetic Alphabet (IPA), verze 1989

in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 219-221
3

The bronze rosette from Pliska. On decoding the runic inscriptions in Bulgaria

Georgiev, Pavel, in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 3, 1995, s. 547-555
4

V Pákistánu nalezli archeologové zatím nejstarší doklady o písmu

in: Lidové noviny (Praha), 1999, 6.5.1999
5

Vzorník gotického písma 15. století

Hoffmann, František, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 27-34
6

Ukázka práce se starším novověkým rukopisným textem

Kaňák, Bohdan, in: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 3 (22/1994), 1995, s. 61-67
7

Nejstarší písmo na americkém kontinentě prý vytvořili Olmékové

ap, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 7.12.2002
8

Ikon@ obchodníků

Stabile, Giorgio, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 58, 2001, s. 1, 3 [1465, 1466]
9

Několik poznámek k historii a současnosti psychologie písma (grafologie)

Balkó, Ilona, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 2, č. 4, 1992, s. 12-15
10

Uzlové písmo je staré 5000 let

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 3.8.2005