Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ039854
AutorDostál, Jiří
Titel

České knihtiskařství v 15. a 16. století

ErschienenCo daly naše země Evropě a lidstvu 1 [Co daly naše země... 1] : Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský literární klub ; 1998, s. 252-265
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
Schlagwörterčeština stará; knihtisk; tisky staré; písmo; typografie; sazba
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Schrift
AnmerkungPřehled tiskáren, jejich produkce, používané typy písma, výzdoba starých tisků apod. - Přetisk článku ze sb. téhož názvu vydaného r. 1939
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39854
PURLCitation link