Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach typografie lieferte 11 Treffer
1

Manuel typographique du russiste

Aslanoff, S. Paris 1986
2

Oldřich Menhart: písmař, kaligraf a úpravce knihy

Stavinohová, Zdeňka, in: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, č. 1-2, 1992, s. 11-13
3

Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století

Voit, Petr, in: Bibliotheca Strahoviensis, 10, 2011, s. 91-104
4

Kapesní průvodce [počítačovou] typografií

Sest. Dančo, Václav Praha 1995
5

Česko-anglický a anglicko-český slovníček nakladatelské a tiskařské terminologie

Editor Indrová, Jaroslava London 1998
6

Česko-anglický a anglicko-český slovníček nakladatelské a tiskařské terminologie

Editor Indrová, Jaroslava London 1998
7

Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století

Voit, Petr Praha 2006
8

České knihtiskařství v 15. a 16. století

Dostál, Jiří, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1 [Co daly naše země... 1] : Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský literární klub ; 1998, s. 252-265
9

Korektor a text

Magincová, Dagmar, in: Češtinář, 19, č. 3, 2008-09, s. 85-92
10

Jak se vyhnout typografickým hříchům

Vilímek Jihlavský, Milan, in: Čtenář (Kladno), 67, č. 12, 2015, s. 449-451