Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ013035
AutorZámečník, Josef K.
Titel

Deutsche Wörterbank: učebnice německé slovní zásoby

Ort/VerlagPraha: Goldstein & Goldstein
Jahr1998
Seiten341 s.
Spracheger; cze
ISBN80-86094-24-3
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterněmčina; učebnice; zásoba slovní; školy střední
Schlagwörter (DE)Deutsch; Lehrbuch; Wortschatz
AnmerkungPodle ČNB-K 1998, 12184
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13035
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tendence k internacionalizaci německé slovní zásoby / Bobáková, Hanne-Lore
Některé tendence ve vývoji německé slovní zásoby / Bobáková, Hannelore
Některé tendence ve vývoji německé slovní zásoby / Bobáková, Hannelore
Učebnice německé konverzace / Navrátilová, Jana
Synonyma a studium nářeční slovní zásoby / Filipec, Josef
Konfrontace slovní zásoby dvou jazyků / Filipec, Josef
Osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická východiska na příkladu němčiny jako cizího jazyka / Janíková, Věra