Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školy střední lieferte 248 Treffer
1

5 plus 9. Soubor přijímacích zkoušek z českého jazyka a kulturně-historického přehledu určený žákům 5. a 9. tříd škol základních, obecných i občanských

Vaculíková, Jana; Kvirenc, Jan Praha 1996
2

Maturita z češtiny. Příprava pro studenty a pedagogy k maturitě i k přijímacím zkouškám na vysokou školu

Hoznauer, Miloš Praha 1995
3

Deutsch 2000 aneb Znáte 2000 nejužívanějších slov v němčině?

Uvíra, Rudolf Dubicko 2002
4

Deutschland für dich. Bilaterales Landeskundeprogramm Tschechien-Deutschland (Bonn, Inter Nationes 1998)

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 42, č. 5-6, 1998-99, s. 107
5

K práci s textem, zvláště na střední škole

Kvítková, Naděžda, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 62-66
6

Problematika vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku

Žofková, Hana, in: Cizí jazyky, 45, č. 5, 2001-02, s. 152-154
7

Český jazyk a literatura v pilotní verzi Rámcového programu gymnaziálního vzdělávání

Holasová, Táňa, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 1, 2004-05, s. 9-14
8

Školní sešity na středních školách v letech 1918-1939 (příspěvek k historii vyučování českému jazyku 2)

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 3, 2004-05, s. 125-130
9

Pojetí vyučování českému jazyku na různých typech středních škol v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 227-231
10

Usnesení odborné komise pro přípravu učebních osnov českého jazyka a literatury pro gymnázia

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 40, č. 6, 1989-90, s. 221