Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001165
AutorJirák, Jan
Titel

Jazyk informace a jazyk názoru

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 79-81
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Sociolingvistika
Klassifikation (EN)Pragmatics
Sociolinguistics
Schlagwörterlingvistika funkční; diskursy; komunikace masová; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik
AnmerkungÚvod do problematiky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1165
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Informace, uspořádání a kontext / Sokol, Jan
Poskytnuté informace / Svobodová, Jana
Účelová informace / Štícha, František
Učení z textu a didaktická informace / Průcha, Jan
Korpus, informace a lingvistika / Čermák, František
Korpusy, informace, lingvistika / Čermák, František
Informace - Text - Kontext. Nad současnou situací médií / Schneiderová, Soňa