Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sociolingvistika lieferte 2959 Treffer
1

Evoluce smajlíků

Novotný, Ondřej, in: Mladá fronta Dnes - příl. Víkend (Praha), 28, 2017, s. 10-11, (16. 9.)
2

Sociolog a přirozený jazyk

Alan, Josef, in: Jazyk ve společenském kontextu, Praha, Karolinum ; 1992, s. 60-61
3

Teorie komunikace

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 61-64
4

Mluvní akty

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 65-68
5

Sociální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 70-72
6

Masová komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 72-75
7

Sociolog a přirozený jazyk

Alan, Josef, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 90-91
8

Jazyk prestižní a neprestižní

Dejmek, Bohumír, in: Češtinář, 2, č. 5, 1991-92, s. 94-96
9

Vliv sociolingvistických faktorů na komunikaci

Chloupek, Jan, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 35-42
10

TV se směje za vás

Chodora, Zdeněk, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 56-57