Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jirák, Jan lieferte 28 Treffer
1

Sociální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 70-72
2

Masová komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 72-75
3

Rétorika

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 75-77
4

Neverbální komunikace

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 78-79
5

Jazyk informace a jazyk názoru

Jirák, Jan, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 79-81
6

Mediální výchova čili O jedné díře v našem všeobecném vzdělávání

Jirák, Jan, in: Kmit, č. 12, 1997
7

Jaká mají být svobodná média

Jirák, Jan, in: Přítomnost, červen, 1999
8

Nová média - nová žurnalistika: mutace, nebo zánik?

Jirák, Jan, in: Kmit, č. 12, 1997
9

Hezky cesky pres esemesky

Jirák, Jan, in: Přítomnost, č. jaro, 2001, s. 30-31
10

Média, stereotypy, menšiny, cizinci a my všichni

Jirák, Jan, in: Nečitelní cizinci : Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku, Praha, Multikulturní centrum ; 2003, s. 9-10