Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001146
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Pražská jazykovědná škola

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 32-34
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
SchlagwörterPražský lingvistický kroužek
Schlagwörter (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1146
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poststrukturalismus a Pražská škola / Neustupný, Jiří V.
Pražská škola / Vykypěl, Bohumil
Pražská jazykovědná škola a jazykovědné bádání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity / Firbas, Jan
Pražská škola a poststrukturalismus / Doležel, Lubomír
Pražská škola dnes / Čermák, František
Pražská škola a nejnovější stylistika. O smyslu stylu / Macurová, Alena
Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924-1989