Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001557
AutorMališ, Otakar
Titel

"Omnis, omne - všechen, každý"aneb De verbis difficilibus - o "slovech nesnadných"

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 32-37
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterdruhy slov; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungNejednotnost slovnědruhového určení výrazů každý, všechen
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1557
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Každý a nikdo aneb O relativní absolutnosti / Štícha, František
O tvrdém prkénku aneb Každý na své parketě / Šmejkal, Pavel
Filosofie o slovech o slovech o filosofii. Philosophia sub specie communicationis et communionis 1 / Hubík, Stanislav
Filosofie o slovech o slovech o médiích. Philosophia sub specie communicationis et communionis 2 / Hubík, Stanislav
O slovech / Slomek, Jaromír
O slovech / Slomek, Jaromír
Termíny na učilišti aneb co, k čertu, pohledávají na té galéře? / Mališ, Otakar