Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000592
AutorKučera, Karel
Titel

Slova českého původu v cizích jazycích

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 39-43
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörterbohemismy; slova přejatá; čeština
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Tschechisch
AnmerkungSlova pistole, robot, polka, husita, táborita a dále bohemismy, které byly přejaty jen do některých jazyků (bulh., rus., amer. angl., vídeň. a rakouská něm.)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/592
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slova českého původu ve spisovné němčině / Jodas, Josef
Slova cizího původu v dnešní ruštině / Dvořáček, Petr
Slova indiánského původu v českých textech / Salzmann, Zdeněk
Slova indiánského původu v českých textech / Salzmann, Zdeněk
K původu slova háv / Michálek, Emanuel
O původu slova slovo / Rejzek, Jiří
K původu slova lem / Rejzek, Jiří