Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000232
AutorČmejrková, Světla
Titel

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

ErschienenOrganization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterikonismus empirický; strategie narativní; ikoničnost; Vaculík, Ludvík; styl autorský; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Autorstil; Autorensprache
AnmerkungEmpirický ikonismus v narativních postupech Vaculíkova románu Český snář. Ikoničnost jako narativní technika
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/232
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Voices of Intention and Interpretation: On "The Czech Dreambook"by Ludvík Vaculík / Čmejrková, Světla
The Works of Ludvík Vaculík: Lost in Translation / Brodská, Zdena
Za hranice gramatičnosti: Ludvík Vaculík a Václav Böhmsche / Štícha, František
The Case Book for Czech / Janda, Laura A.
Czech Phrase Book / Řeřicha, Václav
Czech Phrase Book. Berlitz Czech Phrase Book & Dictionary
Czech Phrase Book / Řeřicha, Václav