Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000122
AutorMalinovský, Milan
Titel

"Redukce"gramatiky

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 218-222
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörtervyučování; čeština jako jazyk cizí
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache
AnmerkungZobecnění zkušeností z práce na učebnici češtiny jako cizího jazyka (pro Američany, omezení gramatiky a zdůraznění konverzační metody).
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/122
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Gramatiky a jazyky / Češka, Milan
Výrazová ekonomie a procesy redukce v internetové češtině / Hoffmannová, Jana
Internetová čeština: ekonomie a redukce vyjadřování, explicitnost a implicitnost / Hoffmannová, Jana
Možnosti gramatiky / Kořenský, Jan
Onomastičnost onomastické gramatiky / Šrámek, Rudolf
Češtináři bez gramatiky? / Hausenblas, Ondřej
Vid na pozadí gramatiky / Park, Mi-Young