Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001675
AutorHlavsa, Zdeněk
Titel

Writing vs speaking from a prescriptive point of view

ErschienenWriting vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 397-401
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Teorie spisovného jazyka a jeho kultury
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Klassifikation (EN)The theory of standard language and its culture
Literary norm and its codification
Schlagwörterpsanost; spisovnost; pravidla; čeština; předpisy
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Schriftlichkeit; Tschechisch
AnmerkungPředpisy v lingvistice (zejména v češtině) často vyžadovány obyvateli. Existují zvláště v psaném jazyce, neboť jeho role je prestižnější
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1675
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992
Stress-timing vs. syllable-timing from a typological point of view / Auer, Peter
Sentence intonation from a functional point of view / Daneš, František
Ditransitive complementation from the FSP point of view / Brůhová, Gabriela
The ordering of valency slots from a communicative point of view / Hajičová, Eva
The Prague School from a semiotic point o view / Fořt, Bohumil
Passivization of ditransitive verbs from the FSP point of view / Brůhová, Gabriela