Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000536
AutorBridel, Fridrich
Titel

Básnické dílo

HerausgeberK vyd. připrav., předml. a vydavatel. pozn., vysvětl. a slovníček naps. Kopecký, Milan
Ort/VerlagPraha: Torst
Jahr1994
Seiten446 s.
Sprachecze
ISSN80-85639-22-X
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Schlagwörtervydání kritická; edice; čeština
Schlagwörter (DE)Kritische Ausgaben; Ausgabe; Tschechisch
ReviewBočková, Hana Časopis Matice moravské 1995, 114, č. 2, s. 381-382.; Kolár, Jaroslav, Česká literatura 1995, 43, č. 5, s. 553-555.; Viktora, Viktor Studia Comeniana et historica 1995, 25, č. 54, s. 138-139.; Kroupa, Jiří K. Listy filologické 1994, 117, č. 1-2, s. 106-120.; Skutil, Jan, Vlastivědný věstník moravský 1994, 46, č. 4, s. 390-391.; Slavík, Ivan Katolický týdeník - příl. Perspektivy (Praha) 1997, 7, 7. s.; Stich, Alexandr, Lidové noviny 1994, 7, č. 113, ; Trávníček, Mojmír Lidová demokracie 1994, 50, č. 168, 9 s.
AnmerkungDotisk 1999.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/536
PURLCitation link