Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ014531
Titel

Pocta Vincenci Praskovi

HerausgeberK vyd. připrav. Písková, Milada
Ort/VerlagNapajedla: Městský úřad
Jahr1993
Seiten16 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
SchlagwörterPrasek, Vincenc; brusy jazykové
AnmerkungV. Prasek (1843-1912), moravský jazykovědec. - Podle BL 1995, 1794
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14531
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM]. K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Pocta interpretům / Fišer, Zbyněk
Pocta Čelakovskému. Příspěvky ze sympozia k 200. výročí narození zakladatele české baltistiky Františka Ladislava Čelakovského
Počta a Pošta / Mates, Vladimír
Pocta Kamilu Zvelebilovi / Vacek, Jaroslav
Pocta O. Vaňornému / Krtková, Jitka
Pocta panu profesofori / Binar, Ladislav