Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Prasek, Vincenc lieferte 9 Treffer
1

Jubilea Vincence Praska (1843-1912)

Písková, Milada, in: Vlastivědný věstník moravský, 64, č. 4, 2012, s. 359-361
2

Pocta Vincenci Praskovi

K vyd. připrav. Písková, Milada Napajedla 1993
3

Vincenc Prasek (1843-1912). Má vůle je mým osudem

Šíl, Jiří Opava 2010
4

Z korespondence Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 69-75
5

K jazykovědným bádáním Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 125-130
6

Paměti Vincence Praska

K vyd. připrav., úvodní studii naps. a poznámkami opatř. Písková, Milada Opava 2006
7

Vincenc Prasek. Vědecké úspěchy národa jsou nejednou lepší než dvoje šťastně vyhrané volby

Šíl, Jiří, in: Vlastivědné listy Slezska, č. 1-2, 2017, s. 36-38
8

Kalendárium

Homolková, Milada; Kitzler, Petr; Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 135, č. 3-4, 2012, s. 421-426
9

Odmítané slovotvorné typy v brusech jazyka českého

Chýlová, Helena, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 342-346.