Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach brusy jazykové lieferte 33 Treffer
1

Pocta Vincenci Praskovi

K vyd. připrav. Písková, Milada Napajedla 1993
2

Z korespondence Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 69-75
3

O Hattalově Brusu jazyka českého

Jelínek, Milan, in: Človek a jeho jazyk 1 [ČlJaz 1] : Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda 2000, s. 141-151
4

K jazykovědným bádáním Vincence Praska

Písková, Milada, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 125-130
5

Pravopis: od národního obrození do současnosti

Šefčík, Ondřej, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 516-539
6Sojka, Pavel, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 381-401
7

K problematice Brusů jazyka českého

Chýlová, Helena, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 1, 2011, s. 118-128
8

Paměti Vincence Praska

K vyd. připrav., úvodní studii naps. a poznámkami opatř. Písková, Milada Opava 2006
9

Tažení českých puristů proti novým výrazům s předložkovou funkcí

Jelínek, Milan, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 101-110.
10

Český jazykový purismus v dějinách kultury novodobé spisovné češtiny

Jelínek, Milan, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 5-9