Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ011709
AutorKarpluk, Maria
Titel

Mowa naszych przodków

OrtKraków
Jahr1993
Seiten77 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Polish
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterpolština; vývoj; kontakty jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Polnisch; Entwicklung; Sprachkontakt; Tschechisch
ReviewMěšťan, Antonín Slavia 1996, 65, č. 4, s. 529-530.
AnmerkungPřehled vlivu češtiny na polštiny od 10. stol. (s. 35-37 i na jiných místech publikace). - Podle Slavia 1996, s. 530
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11709
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odbicie wierzeń naszych przodków w imionach słowiańskich. Imiona zlożone z czlonami: Bogo-, Bogu-, -bog / Malec, Maria
Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku / Dabert, Dobrochna
Księga naszych imion / Bubak, Józef
Mowa miejska w Czeskim atlasie językowym / Siatkowski, Janusz
Mowa wrocławskich Czechów u progu XXI wieku / Lipowski, Jaroslav
Do wpływu czeskiego na epistolografię staropolską / Karpluk, Maria
Hus i Rej - wybrane elementy stylu Postylli / Karpluk, Maria