Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ022442
AutorUhlíř, Jiří
Titel

Spolupráce Střední lesnické školy a Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze 1971-1988

ErschienenBibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992, Praha, Ministerstvo zemědělství ČR ; 1992, s. 134-136
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterbibliografie
Schlagwörter (DE)Bibliografie
AnmerkungK spolupráci s dialektologickým a onomastickým odd. ÚJČ ČSAV v Praze, zázn. č. 1152-1179. - Od autora
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/22442
PURLCitation link