Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001310
AutorDukiewicz, Leokadia
Titel

Kryteria fonetycznej klasyfikacji języków i przyklady ich zastosowania do porównawczej analizy języka polskiego i czeskiego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 8. Językoznawstwo : Prace na 11 Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993, Warszawa, Energeia ; 1992, s. 37-40
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Hláskosloví
Polština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Historical phonology
Polish
Schlagwörterstudie porovnávací; čeština; polština; fonetika
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch; Phonetik (Lautlehre)
AnmerkungČetnost výskytu jednotlivých hláskových typů v češtině a polštině na materiálu z tisku z let 1989 a 1990
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1310
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Współczesne odmiany mówione języka czeskiego i języka polskiego / Mielczarek, Joanna
Specyfika przekładu w ramach języków genetycznie bliskich (na materiale języka polskiego i czeskiego) / Koczur, Klaudia
Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego / Oliva, Karel
Tematyka chrześcijańska na lektoratach języka polskiego i języka białoruskiego jako języków obcych / Kaleta, Radosław
Problem czasowników dwuaspektowych w słownikach języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego) / Pešinová, Lidia
Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasowników współczesnego języka czeskiego i polskiego / Mrhačová, Eva
Z typologii fonetycznej języków słowiańskich / Sawicka, Irena