Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001264
AutorDzięgiel, Anna
Titel

Alternacja 0 : e we fleksji imiennej języka czeskiego

ErschienenRocznik Slawistyczny (Wrocław), 48, č. 1, 1992, s. 41-50
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Morfologie
Hláskosloví
Klassifikation (EN)Morphology
Historical phonology
Schlagwörtermorfologie; substantiva; hláskosloví; čeština
Schlagwörter (DE)Morphologie; Substantive; Tschechisch
AnmerkungTyp sestra/sester, mzda/mezd, pochodně/pochodeň, zdi/zeď atd
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1264
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wybrane kategorie imienne we fleksji słowackiej w odniesieniu do języka polskiege i czeskiego / Mieczkowska, Halina
Zwięzły kurs języka czeskiego. Cz. 1 / Bluszcz, Anna J.
Odmiany współczesnego języka czeskiego / Damborský, Jiří
Błyskawiczny kurs języka czeskiego / Damborský, Jiří
Uczymy się języka czeskiego / Tarajło, Zofia
O wpływach języka czeskiego na polski / Siatkowski, Janusz
Kodyfikacja ortografii czeskiego języka narodowego / Tkaczewski, Dariusz