Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001244
AutorDaňhelka, Jiří
Titel

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

ErschienenJazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice
Klassifikation (EN)Sources for the study of the development of languages, their editions
Schlagwörtertextologie; vývoj
Schlagwörter (DE)Entwicklung
AnmerkungPřednáška v JS Ostrava
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1244
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Staročeská přísloví a jejich lexikografická hodnota / Braunšteinová, Zlatuše
Částice - jejich poznání a užití / Klímová, Květoslava
Střed a okraj vědeckého poznání jazyka / Kraus, Jiří
Tvary obecněčeské a spisovné, jejich komunikační hodnota / Rusínová, Zdeňka
Soupis pramenů Staročeského slovníku a jejich zkratek / Tyl, Zdeněk
Vokabulář webový - webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny / Janosik-Bielski, Marek
Výpovědní hodnota "španělských"cestovních deníků a jejich evropští majitelé / Hajná, Milena