Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001016
AutorČerná, Alena M.
Titel

Tendence k stylové diferenciaci v textu Frantových práv

ErschienenListy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 38-42
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterFrantova práva; čeština stará; styl autorský
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Autorstil
AnmerkungParodický spis Frantova práva (1518), dochováno torzo 1. vyd
Mediumarticle
URLlf.clavmon.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1016
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komplexní jazykový rozbor Frantových práv / Černá, Alena M.
Výuka češtiny v Rakousku: progresivní jazykové a stylové tendence moderních učebnic / Nováková, Alena
Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století / Černá, Alena M.
K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného / Vašek, Antonín
K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních / Horáková, Michaela
K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994)
Letopis na cestě ke kronice. Počátky beletrizace analistického textu / Černá, Alena M.