Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001012
AutorČermák, František
Titel

České prefixy verbální

ErschienenPřednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 47-68
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Word formation
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterprefixy; slovesa; čeština
Schlagwörter (DE)Präfixe; Verben; Tschechisch
AnmerkungRozbor českých prefixů, jejich forma, sémantika, korelace
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1012
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Verbální frazémy s komponentem být v češtině / Čermák, František
Role kmene v české verbální flexi / Caha, Pavel
Cizí slova s domácími prefixy v současné češtině / Uher, František
Jazyková terapie a verbální hygiena / Daneš, František
Sekundární prefixy v lužické srbštině / Brankačkec, Katja
Slovesné prefixy: synchronně - i diachronně / Šlosar, Dušan
Obecná čeština: je součástí české diglosie? / Čermák, František