Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1991CZ000821
AutorBohatcová, Mirjam
Titel

Doplněk ke spisu Prokopa z Jindřichova Hradce

ErschienenHusitský Tábor 10 (1988-91), Tábor, Husitské muzeum ; 1991, s. 219-220.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Schlagwörterz Jindřichova Hradce, Prokop; edice; čeština
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Tschechisch
AnmerkungDoplněk k vyd. Prokopova spisu na základě nově objeveného úplného originálu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/821
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tisk Lucidáře z Jindřichova Hradce / Pospíšilová, Věra
Běžně mluvený jazyk nejstarší generace Jindřichova Hradce. Vybrané hláskoslovné a tvaroslovné jevy / Ireinová, Martina
Ke Klaretově spisu Complexionarius / Švanda, Libor
Anna Adamová z Aventinu / Bohatcová, Mirjam
Poslední páni z Hradce
Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce / Ireinová, Martina
Doplněk rozvitý doplňkem / Styblík, Vlastimil