Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000229
AutorProcházková, Dagmar
Titel

Postojové komentátory v ruštině, češtině a polštině

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 223-232
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Práce obecné a celkové
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
General works
Schlagwörterkomentátory postojové; modalita; čeština; ruština; polština; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Modalität; Tschechisch; Russisch; Polnisch; Vergleichsstudie
AnmerkungPřehled
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/229
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ustálená slovní spojení v češtině, polštině a ruštině / Vavrečka, Mojmír
Slovesné dativní vazby v češtině, ruštině a polštině / Vavrečka, Mojmír
Záporový genitiv v současné češtině, ruštině, polštině a slovinštině / Skwarska, Karolína
Konkurence genitivu a akuzativu s tranzitivními slovesy v češtině, ruštině, polštině a slovinštině / Skwarska, Karolína
Kolokace v polštině a češtině / Lotko, Edvard
Obyvatelská jména v češtině a polštině / Mrhačová, Eva
Školní výzvy v češtině a polštině / Svobodová, Jana