Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000229
AutorProcházková, Dagmar
Titel

Postojové komentátory v ruštině, češtině a polštině

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 223-232
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Práce obecné a celkové
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
General works
Schlagwörterkomentátory postojové; modalita; čeština; ruština; polština; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Modalität; Tschechisch; Russisch; Polnisch; Vergleichsstudie
AnmerkungPřehled
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/229
PURLCitation link