Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Olivová-Nezbedová, Libuše lieferte 100 Treffer
1

Apelativa s významem 'červená země' v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 243-247
2

Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 9-12
3

K příponě -čice v češtině

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 54-55
4

Das Wörterbuch der Anoikonyme Böhmens und seine Computerverarbeitung

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: 19th International Congress of Onomastic Sciences : Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1996, s. 105-106
5

Możliwość wykorzystania zbioru nazw terenowych z obszaru Czech dla projektu Hydronymia Europaea

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 63-67
6

Úvodem k 36. ročníku českého onomastického časopisu

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 7-8
7

Vladimír Šmilauer a toponomastika. (Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka v Praze dne 29. 11. 1995.)

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 16-26
8

Počítačové zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 169-186
9

K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 163-167
10

Pomístní jména v Čechách, jejich obecná charakteristika a jejich význam pro vědní obory

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 15-34